La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament les subvencions per a l'any 2019 següents: Subvencions – Cultura Activitats esportives singulars: XXVI Milla de Prades – 719,10 € Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials: Obres Sala d'actes del Centre Cívic, 4a Fase –...

PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER AL SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE (PEXI) 2018 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament una subvenció del Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable de l'any 2018 per a finançar l'obra següent: Substitució del clavegueram del...