LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A RESTABLIR ELS BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades una subvenció per a la Reparació dels danys pels aiguats del 22 d’octubre de 2019.

Cost total:   52.631,58 €
Subvenció: 50.000,00 €