Anunci decret de mesures urgents extraordinàries de l’Ajuntament de Prades pel COVID-19