SUBVENCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA CAPELLA DEL CASTELL I ENTORN PER A LA SEVA UTILITZACIÓ COM A MUSEU

La Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya atorga una subvenció per l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural.


EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2018-2020 

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per finançar l’obra següent:


Recuperació de la capella del Castell i entorn per a la seva utilització com a museu


Cost total:  117.425,10  €
Subvenció: 24.076,00 €