L’Ajuntament de Prades anuncia l’ajornament i exempció de pagament de certs impostos i taxes davant el COVID-19

L’Ajuntament de Prades ha anunciat aquest dijous, 26 de març, un decret de mesures urgents extraordinàries davant la pandèmia del COVID-19. Als professionals, empreses i comerços se’ls eximeix del pagament de taxa per l’ocupació de la via pública per terrasses, anuncis, aparadors i vitrines des del 14 de març fins que es restableixi la normalitat. Tampoc hauran de pagar la taxa de recollida d’escombraries i altres residus sòlids urbans els titulars d’establiments que tinguin l’activitat tancada per imperatiu legal. L’Ajuntament avançarà el pagament de les factures d’autònoms i comerços locals per dotar-los de liquiditat al més aviat possible.

El decret també inclou mesures per a les famílies a les quals s’eximeix del pagament de la quota d’esplai infantil. L’Ajuntament, juntament amb l’Associació Juvenil de la Vila Vermella, posa al servei de les persones majors de 65 anys que no tinguin cap familiar jove al poble, l’ajuda per portar la compra a domicili, per anar a treure les escombraries, per anar a la farmàcia…, és per això que cada dia es trucarà a tothom que ho necessiti. A aquesta mesura, que es porta realitzant des del passat dimarts 17 de març, s’han acollit un centenar de famílies amb una vintena de voluntaris.

Les últimes mesures anunciades en el decret inclouen l’ajornament per un termini mínim de tres mesos del pagament de l’IBI, l’Impost de Vehicles, la taxa de la recollida d’escombraries, taxa de guals i aparcaments exclusius i la del subministrament de l’aigua i el servei de clavegueram.