Subvenció per la dinamització territorial

La Generalitat de Catalunya atorga una subvenció per la dinamització territorial.


DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 2018-2019 El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per finançar
l’obra següent:


Millora de serveis i a l’impuls a l’activitat turística a través de la millora de l’accessibilitat i circulació per vianants entre el nucli històric de
Prades i el càmping Prades Park


Cost total: 260.301,02 €
Subvenció: 39.708,48 €