L’Ajuntament de Prades subhasta 11 parcel·les

Les parcel·les són d’entre 400m 2 i 1500m 2

L’Ajuntament de Prades posa a la venda per subhasta 11 parcel·les de la Urbanització U.A. les Forquetes en terreny urbanitzat. L’anunci s’ha fet públic el 10 de novembre a través de la pàgina web de contractació pública del gencat. La majoria de les parcel·les són d’entre 400m 2  i 500 m 2  i hi han dos de més grans d’entre 1300m 2  i 1500 m 2 . El preu de sortida del terreny més petit és de 32.942,91€ fins a 74.463,36€ pel terreny més gran. El projecte d’urbanització va ser aprovat per decret de l’alcaldia 075/2015 en data 11 de juny de 2015 i redactat per l’arquitecte Josep Martí i Borràs. Els interessats poden presentar les seves ofertes al registre general de l’Ajuntament fins el dia 1 de desembre de 2020 a les 15:00h.
Per a més informació es pot consultar a:

www.prades.cat/forquetes