La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades subvencions en matèria de salut pública en la convocatòria del 2022. Actuacions Línia 1 – 1.2 Piscines Cost total: 10.112,00 € Subvenció: 7.852,27 € Les actuacions que s'han fet que pertanyen a la "Línia 1" de la convocatòria del...

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades subvencions en matèria de salut pública, convocatòria 2021: Actuacions Línia 1 – 1.2 PiscinesCost total: 8.921,60 €Subvenció: 7.365,23 € Actuacions Línia 1 – 1.3 Agent CívicCost total: 6.400,00 €Subvenció: 5.214,00 € Actuacions Línia 2 – Protecció salut públicaCost...