La Generalitat de Catalunya atorga una subvenció per la dinamització territorial. DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 2018-2019 El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per finançarl'obra següent: Millora de serveis i a l'impuls a l'activitat turística a través de la millora de l'accessibilitat i...

La Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya atorga una subvenció per l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural. EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2018-2020  El...