La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per a finançar despeses corrents

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 50.251,07 euros del programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de l’any 2021, per a finançar les despeses corrents tant de béns de titularitat municipal afectats a un servei o ús públic com de serveis de titularitat municipal, que activin l’economia i afavoreixin el pagament als proveïdors.