La diputació de Tarragona atorga una subvenció amb matèria d’activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades una subvenció per activitats culturals per un import de 20.000,00 €.