PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER AL SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE (PEXI) 2018 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament una subvenció del Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable de l'any 2018 per a finançar l'obra següent: Substitució del clavegueram del...

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament una subvenció del programa d'inversions del Pla d'Acció Municipal de l'any 2017 per a finançar l'obra següent: Urbanització del carrer Alt del Castell, excepte la xarxa de clavegueram Cost total:   75.453,65 € Subvenció: 50.827,00 € Termini d'execució:...