Foto Carlos Marzo - Presentació del punt de recàrrega: A l'esquerra Ferran Menescal, responsable de mobilitat elèctrica d'Endesa X a Catalunya, al centre Lídia Bargas, alcaldessa de Prades i a la dreta Eduard Castro responsable d'Agrícola Montsant. L’acció ha estat possible gràcies a un acord amb Agrícola...

La Generalitat de Catalunya atorga una subvenció per la dinamització territorial. DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 2018-2019 El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per finançarl'obra següent: Millora de serveis i a l'impuls a l'activitat turística a través de la millora de l'accessibilitat i...