LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES, CONVOCATÒRIA 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades subvencions en matèria de salut pública, convocatòria 2021:


Actuacions Línia 1 – 1.2 Piscines
Cost total: 8.921,60 €
Subvenció: 7.365,23 €


Actuacions Línia 1 – 1.3 Agent Cívic
Cost total: 6.400,00 €
Subvenció: 5.214,00 €

Actuacions Línia 2 – Protecció salut pública
Cost total: 21.826,09 €
Subvenció: 14.482,00 €