Per Acord de la Junta de Govern de data 19 de novembre de 2021 es va resoldre convocar procés per a la selecció d'una plaça de personal fix, enquadrada en el Grup A2, mitjançant concurs-oposició, torn lliure vacant a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament,...

ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ I LES SUBVENCIONS  2021 La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament tres subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2021: Treballs urgents reparació teulada escola i barana Cost total:   15.943,06 €Subvenció: 15.145,60 € Treballs per restablir serveis d'aigua i il·luminacióCost...

SUBVENCIÓ | La Diputació de Tarragona La Diputació de Tarragona, en el marc de les actuacions finançades per l'E-catàleg, ha concedit a l'Ajuntament de Prades una subvenció de 8.422,00 euros per finançar les actuacions següents: Concert Tàrraco Surfers Correfoc diables de la Selva del Camp Diabló de la Selva...

L’esdeveniment, amb rutes guiades i nombroses activitats, vol promoure el turisme responsable a la zona i reivindicar la figura dels guies Més de 420 persones s’han inscrit ja a les diverses rutes guiades i activitats paral·leles que formen el programa del I Festival Senderista Muntanyes de...