LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA SUBVENCIONS EXCEPCIONALS I PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS, CONVOCATÒRIA 2021

ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ I LES SUBVENCIONS  2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament tres subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2021:

Treballs urgents reparació teulada escola i barana

Cost total:   15.943,06 €
Subvenció: 15.145,60 €

Treballs per restablir serveis d’aigua i il·luminació
Cost total:   16.282,58 €
Subvenció: 13.891,62 €

Tasques urgents per restablir circulació (Filomena)
Cost total:   12.541,93 €
Subvenció: 11.914,83 €