Reparcel·lació

Reparcel·lació de la Unitat d’actuació núm. 12 “Cova del Vidre”

Projecte de reparcelació

Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació

Anunci BOP sobre aprovació inicial del projecte de reparcel·lació

Anunci Diari de Tarragona sobre aprovació inicial del projecte de reparcel·lació

Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació

Anunci BOP sobre aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació

 

Reparcel·lació de la Unitat d’actuació núm. 3 “Les Forquetes”

Projecte de reparcel·lació

Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació

Anunci BOP sobre aprovació inicial del projecte de reparcel·lació

Anunci Diari de Tarragona sobre aprovació inicial del projecte de reparcel·lació

Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació

Anunci BOP sobre aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació

Aprovació de la rectificació d’errors materials del projecte de reparcel·lació

Anunci BOP sobre aprovació de la rectificació del projecte de reparcel·lació

Urbanització

Projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació núm. 12 “Cova del Vidre”

Aprovació inicial del projecte d’urbanització

Anunci BOP sobre aprovació inicial del projecte d’urbanització

Anunci Diari de Tarragona sobre aprovació inicial del projecte d’urbanització

Projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació núm. 3 “Les Forquetes”

Aprovació inicial del projecte d’urbanització

Anunci BOP sobre aprovació inicial del projecte d’urbanització

Anunci Diari de Tarragona sobre aprovació inicial del projecte d’urbanització