La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades subvencions en matèria de salut pública en la convocatòria del 2022. Actuacions Línia 1 – 1.2 Piscines Cost total: 10.112,00 € Subvenció: 7.852,27 € Les actuacions que s'han fet que pertanyen a la "Línia 1" de la convocatòria del...