LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES, CONVOCATÒRIA 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades subvencions en matèria de salut pública en la convocatòria del 2022.

Actuacions Línia 1 – 1.2 Piscines

Cost total: 10.112,00 €

Subvenció: 7.852,27 €

Les actuacions que s’han fet que pertanyen a la “Línia 1” de la convocatòria del 2022, de l’apartat “1.2. Piscines ” han consistit en les tasques de manteniment de la piscina municipal incloent analítiques d’aigua i el servei de socorrisme de la piscina entre d’altres. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona que ha atorgat una subvenció de 7.852,27 € d’un cost total de 10.112,00 €.

Actuacions Línia 1 – 1.3 Agent Cívic

Cost total: 8.000,00 €

Subvenció: 6.212,24 €

Les actuacions que s’han fet que pertanyen a la “Línia 1” de la convocatòria del 2022, de l’apartat “1.3. Agent Cívic ” han consistit en la contractació d’agents cívics durant la temporada turística. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona que ha atorgat una subvenció de 6.212,24 € d’un cost total de 8.000,00 €.

Actuacions Línia 2 – Salut

Cost total: 18.096,08 €

Subvenció: 12.941,60 €

Les actuacions que s’han fet que pertanyen a la “Línia 2” de la convocatoria de 2022 en matèria de salut han consistit en la neteja dels dipòsits d’aigua de consum, el manteniment dels desfibril·ladors, la neteja i desinfecció d’espais públics i d’equipaments municipals així com el tractament d’espècies i plagues. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona que ha atorgat una subvenció de 12.941,60 € d’un cost total de 18.096,08 €.