LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció d’11.636,40 euros destinada al finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals, convocatòria de 2018.