LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció d’11.636,40 euros destinada al finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals, convocatòria de 2018.