LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A FINANÇAR INVERSIONS – PAM 2019

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció del programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019 per a finançar l’obra següent:

Urbanització de la vorera de la carretera d’Albarca
Cost total:   197.751,22 €
Subvenció:   10.287,00 €
Termini d’execució: 5 mesos, comptats des de l’endemà de la formalització de l’acta de replantejament

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és PLA_COL.png