LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER INVERSIONS EN ACTUACIONS DE CARÀCTER SINGULAR I EXTRAORDINARI, ANY 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per inversions en actuacions de caràcter singular i extraordinari de l’any 2017 per a finançar l’activitat següent:

Projecte Arqueològic de la Roca d’en Gríngol (Fase prèvia)

Import concedit: 2.453,59 euros