La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incedis forestals.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 10.539,60 euros destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, convocatòria de l’any 2017.