LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE BUTAQUES PEL CENTRE CÍVIC DEL MUNICIPI

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades una subvenció de 45.000,00 euros, per a finançar les despeses per a l’adquisició de butaques pel Centre Cívic del municipi, per a l’any 2.019.