LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A L’AJUNTAMENT

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades una subvenció de 25.000,00 euros, per a finançar les despeses per a la instal·lació d’un ascensor a l’Ajuntament, per a l’any 2.020.