LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ, EN BÉNS INVENTARIABLES PER A AQUESTS EQUIPAMENTS I EN ELEMENTS PATRIMONIALS, ANUALITAT 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades una subvenció per la instal·lació equips climatització, so i projecció per un import de 25.000,00€.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona