La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per a finançar les despeses corrents

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 51.023,03 euros del programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de l’any 2012, per a facilitar el finançament i el pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals, i així activar l’economia i afavorir el pagament als proveïdors.