La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per a finançar inversions

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció del programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal de l’any 2018 per a finançar l’obra següent:

Urbanització del carrer Corraló

  • Cost total:  87.902,45 €
  • Subvenció: 63.711,00 €
  • Termini d’execució: 3 mesos des de la data de la signatura de l’acta de comprovació del replantejament