LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A FINANÇAR INVERSIONS – PEXI 2018

PROGRAMA ESPECÍFIC D’OBRES PER AL SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE (PEXI) 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció del Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable de l’any 2018 per a finançar l’obra següent:

Substitució del clavegueram del barranc del Pou

Cost total: 13.592,09 €

Subvenció: 8.062,00 €

Termini d’execució: 15 dies des de la data de l’acta de comprovació del replantejament