LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIO PER A FINANÇAR INVERSIONS – PAM 2017

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció del programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal de l’any 2017 per a finançar l’obra següent:

Urbanització del carrer Alt del Castell, excepte la xarxa de clavegueram
Cost total:   75.453,65 €
Subvenció: 50.827,00 €
Termini d’execució: Tres mesos des de la seva adjudicació