LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A FINANÇAR DESPESES CORRENTS

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 40.000,00 euros del programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de l’any 2018, per a finançar les despeses corrents tant de béns de titularitat municipal afectats a un servei o ús públic com de serveis de titularitat municipal, que activin l’economia i afavoreixin el pagament als proveïdors.