LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ AMB MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA AMB MOTIU DE LA COVID-19

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades una subvenció amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID-19 per un import de 11.101,16 €.