LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ AMB MATÈRIA D’ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES. COVID-19

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades una subvenció per activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019 per un import de 10.000,00 €.