LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE PRADES PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, CONVOCATÒRIA 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades una subvenció per la Protecció de la salut pública destinada al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà per un import de 2.731,06 €