LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA SUBVENCIONS A L’AJUNTAMENT DE PRADES

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament les subvencions següents:

Subvencions – Cooperació amb els ens locals

  • Subvencions per interessos de préstecs – 330,95 €
  • Subvencions excepcionals: Arranjament Sala de Vetlles – 12.073,19 €