LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA DIVERSES SUBVENCIONS A L’AJUNTAMENT DE PRADES

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament les subvencions per a l’any 2018 següents:

Subvencions – Cultura

  • Activitats esportives singulars: XXV Milla de Prades – 698,77 €
  • Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials: 3a Fase obres Sala d’Actes del Centre Cívic – 5.000,00 €
  • Programes i activitats culturals anuals pels ajuntaments de fina s 5.000 habitants: Activitats culturals 2018 – 2.090,21 €
  • Projectes i activitats culturals de caràcter singular: Projecte Arqueològic de la Roca d’en Gríngol (Fase prèvia) – 2.453,59 €

 

Subvencions – Medi ambient i Salut publica

  • Protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga, invasores i recollida d’animals domèstics abandonats: Peridomèstics – 1293,52 €
  • Protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà: Manteniment – 2541,49 €
  • Protecció de la salut pública per la seguretat a les zones bany (platges i piscines): Piscines – 6.055,08 €
  • Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals: Consultoris mèdics – 248,12 €