La Diputació de Tarragona atorga diverses subvencions a l’Ajuntament de Prades

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament les subvencions següents:

        Subvencions del SAC – Cultura

  • Gestió i funcionament Centre cívic – 2.587,80 €
  • Adequació del Centre Cívic – 3a. Fase – 5.840,35 €
  • Programes i activitats culturals – 1.976,73 €

        Subvencions del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori

  • Consultoris mèdics locals – 2.193,82 €
  • Protecció de la salut pública: Reducció d’animals peridomèstics i/o domèstics – 1.807,76 €
  • Protecció de la salut pública: Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà – 5.414,69 €
  • Protecció de la salut pública: Seguretat a zones de bany (piscines) – 7.259,36 €

        Subvencions del SAM – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

  • Subvencions per interessos de préstecs – 1.596,77 €