La Diputació de Tarragona atorga a l’Ajuntament una subvenció per a inversions financerament sostenibles

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per import de 14.027,43 euros per a la Instal·lació d’enllumenat públic al carrer Colomers.