LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE PER A L’EXTINCIÓ D’INCENDIS

ASSOCIACIÓ DE BOMBERS VOLUNTARIS DE LA GENERALITAT DE PRADES

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Prades una subvenció de 40.000,00 euros, per a finançar les despeses per a l’adquisició d’un vehicle per a l’extinció d’incendis, per a l’any 2.020.