L’Associació d’Alzheimer Baix Camp estableix un punt d’informació a Prades

La malaltia d’Alzheimer és una de les formes més freqüents de demència. Segons l’OMS, aproximadament 26 milions de persones pateixen algun tipus de demència (un cas cada 3 segons). Al voltant de 1.200.000 persones pateixen Alzheimer a Espanya actualment, mentre que a Catalunya s’estima que hi ha més de 70.000 casos.

L’Associació d’Alzheimer de Reus I baix Camp té la finalitat d’atendre i recolzar a les persones afectades per la malaltia i al seus familiars. Disposem de diferents serveis,

-Servei d’informació, orientació i assessorament gratuït,

-Centre de dia especialitzat en Alzheimer,

-Unitat d’estimulació i rehabilitació cognitiva,

-Tallers d’entrenament de la memòria per a persones sense alteracions cognitives,

-Servei d’ajuda a domicili,

-Grup de psicoeducació per a cuidadors.

L’objectiu de l’Associació sempre ha sigut aproximar-nos al Baix Camp, com bé indica el nostre nom, a partir de la observació en el servei d’informació, orientació i assessorament dut a terme a Reus, hem vist les necessitats i dificultats que tenen les persones de la comarca per poder desplaçar-se fins a Reus, així neix el projecte Baix Camp.

Per això en el 2019, un professional de l’associació d‘Alzheimer de Reus i Baix Camp es traslladarà als pobles del Baix Camp, ampliant el seu servei d’informació, orientació i assessorament, per tal d’arribar al màxim de població possible, i que cada poble tingui el seu punt d’informació.

Així mateix, el poble de Prades s’ha declarat solidari amb l‘Alzheimer per donar força a la sensibilització i conscienciació de la problemàtica que existeix actualment.

Aquesta iniciativa és un projecte de proximitat a la ciutadania, un professional de l’associació acudirà a Prades amb una periodicitat mensual per oferir recolzament i orientació a aquelles persones amb a algun dubte a resoldre de forma individualitzada i sense cost.

Lloc: Ajuntament de Prades

Horari: Matins del primer dilluns de cada mes.

Associació ‘Alzheimer de Reus I Baix Camp

977 917 603/ 646 865 073

Correu electrònic: alzheimerreusmail.com

www.alzheimer-reus.es