L’Ajuntament de Prades subhasta 15 parcel•les

Les parcel·les són d’entre 400m2 i 1500m2

L’Ajuntament de Prades posa a la venda per subhasta 15 parcel·les de la Urbanització U.A. les Forquetes. L’anunci es va fer públic el 16 de maig a través de la pàgina web de contractació pública del gencat. La majoria de les parcel·les són d’entre 400m2 i 500 m2 i hi han dos de més grans d’entre 1300m2 i 1500 m2. El projecte d’urbanització va ser aprovat per decret de l’alcaldia 075/2015 en data 11 de juny de 2015 i redactat per l’arquitecte Josep Martí i Borràs. Els interessats poden presentar les seves ofertes al registre general de l’Ajuntament fins el dia 6 de juny.

Més informació: http://cido.diba.cat/contractacio/7816098/subhasta-de-diversos-immobles-de-propietat-municipal-ajuntament-de-prades