L’Ajuntament de Prades posarà a la venda parcel·les

Pròximament l’Ajuntament de Prades posarà a la venda 15 parcel·les de la Urbanització U.A. les Forquetes. La majoria de les parcel·les són d’entre 400m 2 i 500 m 2 i hi han dos de més grans d’entre 1300m 2 i 1500 m 2 . El projecte d’urbanització va ser aprovat per decret de l’alcaldia 075/2015 en data 11 de juny de 2015 i redactat per l’arquitecte Josep Martí i Borràs. Els interessats poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament al telèfon 977 868 018 o al email info@prades.cat.