Tots els continguts del lloc web www.prades.cat -que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i programari, etc.- són, bé propietat de www.prades.cat, b​é de societats del grup al qual www.prades.cat pertany, bé dels clients o proveidors, i estan protegits per els normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de TOT el contingut del lloc web www.prades.cat és propietat exclusiva de www.prades.cat i és troba protegida per els normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el programari utilitzat al lloc web www.prades.cat és de www.prades.cat o els seus proveidors de programari, i és troba protegit per els lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d’utilització del contingut d’aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de www.prades.cat o dels seus proveïdors.

www.prades.cat i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de www.prades.cat són marques protegides per www.prades.cat. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de www.prades.cat (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de www.prades.cat constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

www.prades.cat es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, www.prades.cat es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d’aquesta facultat sense previ avís.

Tant l’accés al web de www.prades.cat com l’ús de qualsevol informació continguda és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o en fa ús i www.prades.cat no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l’accés o ús de la informació. www.prades.cat no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directament o indirectament, a través del web de www.prades.cat.

Per facilitar l’accés, pot ser que www.prades.cat inclogui vincles a pàgines d’Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També ha d’acceptar que www.prades.cat no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat del material creat o publicat per aquestes. A més, el vincle a un lloc aliè a www.prades.cat no implica que www.prades.cat l’aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que al web de www.prades.cat es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup www.prades.cat.

www.prades.cat exclou i declina qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de www.prades.cat o de webs de tercers.

www.prades.cat no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats per obtenir resultats negatius en un sistema informàtic.

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de www.prades.cat.

El contingut del web de www.prades.cat únicament és aplicable a territori espanyol.

www.prades.cat garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de www.prades.cat. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de www.prades.cat, ​​creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de www.prades.cat enviant un correu electrònic a: info@prades.cat