La Diputació de Tarragona atorga diverses subvencions a l’Ajuntament de Prades

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament les subvencions següents:

     Subvencions del SAC – Cultura

  • Adequació del Centre cívic, 2a Fase – 6.000,00 €
  • Gestió manteniment i funcionament del Centre civic – 3.000,00 €
  • Activitats culturals – 1.975,93 €

     Subvencions del SAM – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

  • Subvencions per interessos de préstecs – 2.090,03 €

     Subvencions del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori

  • Consultoris mèdics locals – 5.688,63 €
  • Protecció de la salut pública: Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics – 4.119,92 €
  • Protecció de la salut pública: Aigua consum humà – 6.745,25 €
  • Protecció de la salut pública: Seguretat piscines – 8.000,00 €