LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA DIVERSES SUBVENCIONS A L’AJUNTAMENT DE PRADES

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades les següents subvencions per a l’any 2023:

Subvencions – Cultura

Activitats culturals any 2023

Cost: 35.973,00 €

Subvenció: 19.758,94 €

Subvencions – Medi ambient i Salut publica

Aigua 2023  

Cost: 11.752,26 €

Subvenció: 10.000,00 €

Socorrisme desfibril·ladors municipals 2023

Cost: 526,35 €

Subvenció: 422,15 €

Socorrisme piscines 2023     

Cost: 11.558,40 €

Subvenció: 8.443,00 €          

Plagues urbanes i gestió animals domèstics 2023

Cost: 4.850,00 €

Subvenció: 4.072,57 €

Gestió de residus 2023

Cost: 14.522,77 €

Subvenció: 9.691,00 €

PAESC energies renovables 2023

Cost: 35.100,01 €

Subvenció: 31.000,85 €

PAESC enllumenat 2023

Cost: 14.586,17 €

Subvenció: 12.882,72 €

PAESC biomassa 2023

Cost: 31.709,85 €

Subvenció: 30.000,00 €