La Diputació de Tarragona atorga diverses subvencions a l’Ajuntament de Prades

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament les subvencions següents:

      Subvencions del SAC – Cultura

  • Programes i activitats culturals: Activitats culturals – 2.122,85 €
  • Equipaments municipals-Inversions: Adequació centre cívic – 3.601,03 €
  • Equipaments municipals-Gestió: Centre Cívic – 2.943,90 €

      Subvencions del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori

  • Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal: Consultoris mèdics – 2.089,73 €
  • Protecció de la salut pública-Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats: Peridomèstics – 1.653,91 €
  • Protecció de la salut pública-Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà:
  1.      Inversions: 2.637,49 €
  2.      Manteniment: 2.247,68 €
  • Protecció de la salut pública-Seguretat a les zones de bany (platges i piscines): Piscines – 7.399,73 €