Finalitzades les obres de restauració de la façana de l’església de Santa Maria

La portalada i la façana renaixentista de l’església de Sta. Maria Major de Prades recuperen el seu esplendor, una vegada acabades les obres de restauració i neteja. Les tasques que han durat tres mesos, han consistit en la neteja superficial de la pedra, la fixació de fragments inestables, la reintegració de junts, esquerdes i fissures amb morter de calç i la impermeabilització de la cornisa; i han estat subvencionades per la Diputació de Tarragona, amb el seguiment i la col·laboració del Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya.
Aquesta restauració, és la darrera d’una sèrie d’obres de conservació del patrimoni arquitectònic de la vila de Prades, que s’han portat a terme aquest any. Primer va ser la substitució d’uns carreus molt degradats de la font emblemàtica de la Plaça Major, i desprès la consolidació i embelliment del conjunt de l’Arc del Ponus, que ha donat més visibilitat a aquest arc gòtic.