LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA SUBVENCIONS PER A FINANÇAR INVERSIONS – PAM 2022

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades una subvenció del programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal de l’any 2022 per finançar l’obra següent:

Urbanització dels carrers Baix del Castell, Costa del Castell, Sant Llorenç i passatge del Castell

Cost total:       508.790,69 €

Subvenció:      156.004,30 €.