LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA SUBVENCIONS D’INTERESSOS DE PRÉSTECS, EXERCICI 2023


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades les següents subvencions per a l’any 2023:

Interessos de préstecs

Cost: 305,50 €

Subvenció: 305,50 €

Cost: 2.292,07 €

Subvenció: 2.292,07 €